V型头管子支架

V型头管子支架

  • 锁环可实现快速垂直高度调节。
  • 可折叠VF-99型折叠式管子支架(订货号码22168)的支脚,方便搬运,需要的存储面积减少70%!
显示较少
阅读更多

支持文档

订货信息

{{model}}
订货号码 型号 描述 高度调节范围 最大适用管径 最大承重能力 重量
英寸 厘米 英寸 毫米 千克 千克
56657 VJ-98  VJ-98 20" - 38" V 形头低管架  20 - 38  51 - 96  12  300  2,500  1,134  21  9.5 
56662 VJ-99  VJ-99 28" - 52" V 形头高管架  28 - 52  71 - 132  12  300  2,500  1,134  23  10.4 
22168 VF-99  VF-99 28" - 52" V 形头高管架  28 - 51  71 - 132  12  300  2,500  1,134  24  10.9