Explore Emerson
选择国家/地区
  • {{country.Text}}
选择语言

带钳

带钳

  • 带钳适用于抛光管道。
  • 结实的尼龙扎带用松香粉末处理过,提供了非常紧密的抓握力
  • 提供两种型号,配有用于塑料管道的特殊扎带。
显示较少
阅读更多

支持文档

订货信息

{{model}}
订货号码 描述 手柄长度 绑带长度 绑带宽度 适用管径 实际外径适用管径 重量 替换带
英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 千克
31335 11 ¾” 重负荷带钳,含 17” x ½” 绑带  11 3/4  300  17  425  1/2  12  50  3 1/2  90  1 1/4  0.5  31990 
31340 11 ¾” 铝制带钳,含 17” x 1-1/8” 绑带  11 3/4  300  17  425  1 1/8  30  50  3 1/2  90  1 3/4  0.8  32015 
31345 11 ¾” 铝制带钳,含 24” x 1-1/8” 绑带  11 3/4  300  30  760  1 1/8  30  50  5 1/2  135  1 3/4  0.8  32020 
31350 11 ¾” 铝制带钳,含 17” x 1-1/8” 绑带  11 3/4  300  24  600  1 1/8  30  50  5 1/2  135  1 3/4  0.8  32025 
31355 适用于塑料的 11 ¾” 铝制带钳,含 17” x 1-1/16” 绑带  11 3/4  300  17  425  1 1/16  27  50  3 1/2  90  1 3/4  0.8  32035 
31360 18” 铝制带钳,含 17” x 1-3/4” 绑带  18  450  29 1/4  750  1 3/4  45  125  175  0.9  32050 
31365 18” 铝制带钳,含 17” x 1-3/4” 绑带  18  450  48  1,200  1 3/4  45  125  12  300  0.9  32055 
31370 适用于塑料的 18” 铝制带钳,含 17” x 1-3/4” 绑带  18  450  29 1/4  750  1 3/4  45  125  5 1/2  135  2 1/8  1.0  32065 
替换绑带
{{model}}
订货号码 长度 宽度
英寸 毫米 英寸 毫米
31990 17  425  1/2  12 
32015 17  425  1 1/8  30 
32020 30  760  1 1/8  30 
32025 24  600  1 1/8  30 
32035 17  * 425  * 1 1/16  * 27  *
32050 29 1/4  750  1 3/4  45 
32055 48  1200  1 3/4  45 
32065 29 1/4  * 750  * 1 3/4  * 45  *
设计用于塑料管的扎带。