Explore Emerson
选择国家/地区
  • {{country.Text}}
选择语言

FlexShaft® 工具和附件

FlexShaft® 工具和附件

RIDGID 里奇提供多种尺寸的 FlexShaft® 附件,以便在作业现场实现更高的清洁效率。根据管道尺寸、管道材料和堵塞物的不同,每个作业都适用不同的链条敲击器和毛刷。了解应在何时选择毛刷或标准硬质合金头或穿透式头链条敲击器,能够帮您让机器发挥出更大的性能。

显示较少
阅读更多

特性

  • 平滑式链条敲击器 - 平滑式链条敲击器可以逐墙清洁所有软壁管道中的排水管,能够有效清除油脂、毛发和其他柔性堵塞物。
  • 硬质合金头链条敲击器 - 硬质合金头链条敲击器可以用于逐墙清洁,而且非常适合用于清除硬壁管道中的水垢、小树根,以及其他油脂和柔性堵塞物。
  • 穿透式硬质合金头链条敲击器 - 穿透式硬质合金头链条敲击器可用于疏通顽固堵塞,例如油脂、毛发和其他柔性堵塞物。
  • 尼龙清洁刷 - 尼龙清洁刷可用于轻度清洁管壁。毛刷也可用于换衬应用,例如喷涂。
  • 尼龙/钢刷 - 由 50% 的尼龙加 50% 的钢制成的毛刷可用于轻度磨削管壁,并帮助清除沉积于管道底部的碎屑。这些毛刷也可用于换衬应用,例如为内衬准备 PVC 管壁。
  • Flexshaft® 润滑剂 - 含 PTFE(特氟隆)的 Flexshaft 润滑剂可减少 FlexShaft 钢索插入排水管时的摩擦和磨损。应当为任何暴露在外的钢索每月补涂润滑剂。在外层护套上涂抹润滑剂还可以提升钢索 90 度铸铁弯头的推动能力,从而进一步深入排水管。该润滑剂防水耐用,且粘度稳定。
  • Flexshaft® 钢索 - FlexShaft® 钢索在耐用的尼龙护套内旋转,让您可以在清洁过程中进行检查,从而节省时间和精力。带护套的旋转钢索能够避免飞溅,收回时还可以擦净钢索。替换钢索可轻松更换。

订货信息

链条敲击器
{{model}}
订货号码 型号 描述 重量
千克
64293 K9-102  FlexShaft® 敲击器,K9-102,1.5"-2" (32 – 50 mm),单链条  0.15  0.070 
64298 K9-102  FlexShaft® 敲击器,K9-102,2" (50 mm),双链条  0.20  0.090 
64283 K9-102  FlexShaft® 敲击器,K9-102,1.5"-2" (32 – 50 mm),单链条,硬质合金刀片  0.17  0.080 
64288 K9-102  FlexShaft® 敲击器,K9-102,2" (50 mm),双链条,硬质合金刀片  0.22  0.100 
66568 K9-102  FlexShaft® 敲击器,K9-102,1.5" (32 mm),单链条,穿透式  0.22  0.100 
66573 K9-102  FlexShaft® 敲击器,K9-102,2" (50 mm),双链条,穿透式  0.28  0.130 
64308 K9-204  FlexShaft® 敲击器,K9-204,2" (50 mm),双链条,硬质合金刀片  0.26  0.120 
64313 K9-204  FlexShaft® 敲击器,K9-204,3" (75 mm),三链条,硬质合金刀片  0.43  0.200 
64318 K9-204  FlexShaft® 敲击器,K9-204,4" (100 mm),三链条,硬质合金刀片  0.47  0.210 
64323 K9-204  FlexShaft® 敲击器,K9-204,2" (50 mm),双链条  0.24  0.110 
64328 K9-204  FlexShaft® 敲击器,K9-204,3" (75 mm),三链条  0.38  0.170 
64333 K9-204  FlexShaft® 敲击器,K9-204,4" (100 mm),三链条  0.42  0.190 
66578 K9-204  FlexShaft® 敲击器,K9-204,2" (50 mm),双链条,穿透式  0.32  0.140 
66583 K9-204  FlexShaft® 敲击器,K9-204,3" (75 mm),三链条,穿透式  0.54  0.240 
66588 K9-204  FlexShaft® 敲击器,K9-204,4" (100 mm),三链条,穿透式  0.59  0.270 
66623 K9-306  FlexShaft® 敲击器,K9-306,4" (100 mm),三链条  0.37  0.170 
66628 K9-306  FlexShaft® 敲击器,K9-306,6" (150 mm),三链条  0.45 
66633 K9-306  FlexShaft® 敲击器,K9-306,3" (75 mm),三链条,硬质合金刀片  0.38 
66638 K9-306  FlexShaft® 敲击器,K9-306,4" (100 mm),三链条,硬质合金刀片  0.43  0.190 
66643 K9-306  FlexShaft® 敲击器,K9-306,6" (150 mm),三链条,硬质合金刀片  0.51  0.230 
66648 K9-306  FlexShaft® 敲击器,K9-306,3" (75 mm),三链条,穿透式  0.46  0.210 
66653 K9-306  FlexShaft® 敲击器,K9-306,4" (100 mm),三链条,穿透式  0.51  0.230 
66658 K9-306  FlexShaft® 敲击器,K9-306,6" (150 mm),三链条,穿透式  0.60  0.270 
毛刷附件
{{model}}
订货号码 型号 描述 重量
千克
68933 K9-102  用于 1/4" (6mm) 电缆的 1.5" (40mm) 尼龙刷  0.02  0.010 
68938 K9-102  用于 1/4" (6mm) 电缆的 2" (50mm) 尼龙刷  0.02  0.010 
68943 K9-204  用于 5/16" (8mm) 电缆的 2" (50mm) 尼龙刷  0.02  0.009 
68948 K9-204  用于 5/16" (8mm) 电缆的 3" (75mm) 尼龙刷  0.04  0.016 
68953 K9-204  用于 5/16" (8mm) 电缆的 4" (100mm) 尼龙刷  0.04  0.019 
68973 K9-204  用于 5/16" (8mm) 电缆的 2" (55mm) 尼龙刷/钢刷,带尼龙绳和钢绳  0.03  0.016 
68978 K9-204  用于 5/16" (8mm) 电缆的 3" (80mm) 尼龙刷/钢刷,带尼龙绳和钢绳  0.07  0.032 
68983 K9-204  用于 5/16" (8mm) 电缆的 4" (105mm) 尼龙刷/钢刷,带尼龙绳和钢绳  0.09  0.040 
68958 K9-306  用于 3/8" (10mm) 电缆的 3" (75mm) 尼龙刷  0.04  0.017 
68963 K9-306  用于 3/8" (10mm) 电缆的 4" (100mm) 尼龙刷  0.04  0.020 
68968 K9-306  用于 3/8" (10mm) 电缆的 6" (150mm) 尼龙刷  0.07  0.032 
68988 K9-306  用于 3/8" (10mm) 电缆的 3" (80mm) 尼龙刷/钢刷,带尼龙绳和钢绳  0.07  0.032 
68993 K9-306  用于 3/8" (10mm) 电缆的 4" (105mm) 尼龙刷/钢刷,带尼龙绳和钢绳  0.08  0.038 
68998 K9-306  用于 3/8" (10mm) 电缆的 6" (155mm) 尼龙刷/钢刷,带尼龙绳和钢绳  0.12  0.053 
68923 K9-102  用于 1/4" (6mm) 电缆的刷固定环  0.03  0.014 
68918 K9-204  用于 5/16" (8mm) 电缆的刷固定环  0.02  0.011 
68928 K9-306  用于 3/8" (10mm) 电缆的刷固定环  0.03  0.012 
附件
{{model}}
订货号码 型号 描述 重量
千克
64338   润滑剂,FlexShaft® 8 oz (227 ml)  6.6  2.99 
64343 K9-102  组件,FlexShaft® 钢索 K9-102,管鞘,接头,50' (15.2 m)  8.8  3.97 
64348 K9-204  组件,FlexShaft® 钢索 K9-204,管鞘,接头,70’ (21.3 m)  17.9  8.12 
64363   附件,1.25" (32 mm) 壁管 
64368   附件,1.5" (40 mm) 壁管 
64643 K9-102  附件,1/4” (6 mm),K9-102,,管鞘底座,12" 
64648 K9-204  附件,5/16 (8 mm),K9-204,管鞘底座,12" 
65933   每包 4 组螺钉 
66663 K9-306  附件,FlexShaft® 钢索 K9-306,管鞘,接头,125' (38 m)  42.5  19.25 
66668 K9-306  附件,3/8” (10 mm),K9-306,管鞘底座  0.9  0.43 
68623   袋,仅 FlexShaft® 配件袋  1.0